Pelancaran Garis Panduan Menunaikan Solat Dalam Waktu Kerja

Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato’ Haji Mahfuz Omar menyempurnakan Pelancaran Garis Panduan Menunaikan Solat Dalam Waktu Kerja.

Pelancaran tersebut diadakan di Camfil Malaysia, Batu Gajah