Khidmat nasihat kewangan percuma dilancarkan untuk PKS dan pembeli rumah

1cc8366e2afd947e28e72864b5abb69c5d5d28e32cfd1.png

Bank Negara Malaysia (BNM) melancarkan khidmat nasiat kewangan serta khdimat cadangan secara percuma kepada perusahaan kecil dan sederhana serta pembeli rumah yang gagal memperoleh pinjaman bank.

Gabenor BNM Datuk Nor Shamsiah Mohd Yunus berkata Khidmat Nasihat Kewangan (MyKNP) bermatlamat meningkatkan pengalaman pemohon pembiayaan, termasuk memberi pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang menjejaskan permohonan pembiayaan mereka selain membantu meningkatkan kelayakan untuk memperoleh pembiayaan pada masa depan.

“Inisiatif MyKNP ini diharapkan dapat meningkatkan kesedaran dan kredibiliti kewangan pengguna bagi mengurangkan jurang maklumat antara pengguna dan institusi kewangan,” katanya pada pelancaran MyKNP di sini hari ini.

MyKNP merupakan inisiatif usaha sama BNM, Credit Guarantee Corporation Malaysia Bhd (CGC) dan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) bagi meningkatkan ekosistem pembiayaan.

Dalam ucapannya Shamsiah berkata RM152 bilion pembiayaan diluluskan kepada PKS pada separuh pertama (H1) 2019, meningkat daripada RM149 bilion pada tempoh yang sama pada tahun lepas.

Sementara itu, pinjaman perumahan berjumlah RM78.5 bilion diluluskan dalam H1 2019, yang memberi manfaat kepada lebih 180,000 peminjam.

Beliau menasihatkan supaya pembiayaan pinjaman kepada PKS dan pembeli rumah perlu digunakan secara berhemat dan bertanggungjawab.

Ini bertujuan memastikan peminjam tidak meminjam melepasi keupayaan mereka sehingga menyebabkan perniagaan atau individu menghadapi masalah kewangan atau beban, katanya.

Shamsiah berkata PKS dan peminjam yang berpotensi juga perlu bertanggungjawab dalam menilai kemampuan mereka bagi memenuhi komitmen kewangan.

Sementara itu, Gabenor itu juga mengumumkan penambahan kepada Dana RM1 bilion bank pusat untuk Rumah Mampu Milik, yang bertujuan untuk membantu pembeli rumah dari kumpulan berpendapatan rendah membiayai pembelian rumah pertama mereka.

Penambahbaikan, yang akan berkuat kuasa pada 1 Sept itu, melibatkan pengembangan kriteria kelayakan. Pendapatan isi rumah bulanan maksimum dinaikkan kepada RM4,360 daripada RM2,300, manakala harga hartanah maksimum dinaikkan kepada RM300,000 daripada RM150,000 sebelumnya.

BERNAMA